Mobirise review
Mobirise

Voorwaarden en Disclaimer

Het Satelliethuis is niet verantwoordelijk voor uw keuze en aankoop van decoders. U krijgt van ons advies met al de kennis die wij hebben en krijgen van onze leveranciers. Vanuit die kennis adviseren wij u betreffende datgene wat wij op dat moment voor u het meest geschikt vinden. Echter, ú beslist ten alle tijde met betrekking tot de keus van uw aankoop.
Wij adviseren altijd om gecertificeerde producten te kopen. Mocht uw keuze op een ander product vallen, dan is dit dus uw keuze en op eigen risico. Het Satelliethuis zal alles doen wat in haar macht is om u zo goed mogelijk te steunen met software en hardware binnen de daarvoor geldende garantie bepalingen.

De inhoud van deze website is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Wij hebben getracht om u zo volledig mogelijk via deze website te informeren. Fouten in informatie zijn echter nooit geheel uit te sluiten. Bovendien veranderen technische zaken en inzichten voortdurend. Derhalve kan nooit aanspraak worden gemaakt op enige vorm van geleden schade, in welke zin dan ook, onstaan door (foutieve) informatie op deze website.
De op deze website vermelde artikelen, zijn onder uitdrukkelijk voorbehoud van (prijs)wijzigingen, overname fouten en uitverkocht. Getoonde artikelen kunnen soms afwijken van het origineel. Daarom kan nooit enig recht aan de inhoud van deze website worden ontleend.

Op deze website rust het exclusieve eigendomsrecht van het Satelliethuis en het recht van derden die toestemming hebben verleend tot gebruik van haar materiaal. Het is daarom niet toegestaan enig onderdeel uit deze website of het lay-out ontwerp op enigerlei wijze te gebruiken of te kopiëren voor commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van rechthebbende(n).