Algemene Voorwaarden

Het Satelliethuis is niet verantwoordelijk voor uw keuze en aankoop van artikelen. U krijgt van ons advies met al de kennis die wij hebben en krijgen van onze leveranciers. Vanuit die kennis adviseren wij u betreffende datgene wat wij op dat moment voor u het meest geschikt vinden. Echter, u beslist ten alle tijde met betrekking tot de keus van uw aankoop. Mocht uw keuze op een ander product vallen, dan is dit dus uw keuze en op eigen risico. Het Satelliethuis zal alles doen wat is om u zo goed mogelijk te steunen met software en hardware binnen de daarvoor geldende bepalingen. De inhoud van deze website is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Wij hebben getracht om u zo volledig mogelijk via deze website te informeren. Fouten in informatie zijn echter nooit geheel uit te sluiten. Derhalve kan nooit aanspraak worden gemaakt op enige vorm van geleden schade, in welke zin dan ook, ontstaan door (foutieve) informatie op deze website. De op deze website vermelde artikelen, zijn onder uitdrukkelijk voorbehoud van (prijs)wijzigingen, overname fouten en voorraad. Getoonde artikelen kunnen soms afwijken van het origineel. Daarom kan nooit enig recht aan de inhoud van deze website worden ontleend. Reclameren en of klachten over producten en facturen binnen 8 dagen. Leveringen op factuur: Betaling uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn kunne er wettelijk incasso- en aanmaningskosten in rekening worden gebracht, Voor zakelijke klanten wordt er ook extra een wettelijke rente/ kostennota in rekening gebracht van 3,5 % per maand. Garanties particulier minimaal 2 jaar, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen. Garanties zakelijk minimaal 1 jaar fabrieksgarantie, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen. Op deze website rust het exclusieve eigendomsrecht van het Satelliethuis. Het is daarom niet toegestaan enig onderdeel uit deze website of het lay-out ontwerp op enigerlei wijze te gebruiken of te kopiëren voor commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van rechthebbende(n). 

Mondelinge prijs opgaven voor artikelen en/of werkzaamheden zijn nimmer bindend. Bij opdrachten is de laatste offerte bindend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan eerdere offertes. Het opgeven van wijzigingen van prijzen, opdrachten en mondelinge afspraken dient altijd via e-mail te gebeuren. Zonder een e-mail bevestiging van Het Satelliethuis kunnen hier geen rechten aan worden ontleent.